VÝŽIVA

"Nežijeme preto, aby sme jedli, ale jeme preto, aby sme žili". 


  • meranie na prístroji IN-BODY,
  • meranie podkožného tuku pomocou kalipera,
  • optimalizovanie a navrhnutie stravovacieho plánu,
  • suplementácia (poradňa, navrhnutie plánu suplementov v tréningovom procese) 
  • odborná spolupráca s m.diet,